Aller vers le contenu
Faites attention: Pour améliorer l'expérience utilisateur sur ce site, nous utilisons des cookies.

Advies op maat voor overlater van een kleine onderneming

Ga voor professioneel advies bedrijfsoverdracht op maat van uw vennootschap of eenmanszaak.

Van overname-idee tot geschikte koper

Overnamemarkt en haar partners adviseren uvan bij de start van uw bedrijfsoverdracht totde ‘matching’ van uw onderneming met eengeschikte kandidaat-koper. U krijgt van ons dusonafhankelijk en professioneel advies maarbij elke stap neemt u de beslissing voor uwbedrijfsoverdracht.

phase 1
phase 1

Intakegesprek

Fase 1 bestaat uit een intakegesprek waarbij we uwverwachtingen en noden bij de geplande bedrijfsoverdracht inkaart brengen. De expert evalueert samen met u of uw zaakoverdraagbaar is, uw verwachtingen realistisch zijn én haalbaar vooreen potentiële koper. Bij een negatieve evaluatie zoeken we samennaar haalbare alternatieven.

Is de evaluatie positief, dan geven we het startschot voor fase 2: het begeleidingstraject in 3 stappen.

phase 2
phase 2 step-1

wat is de waarde van uw onderneming?

De Overname-experten vullen samen met u de overnamescan®in, een vragenlijst van Overnamemarkt.be in samenwerking metGroep Claesen. De overnamescan® analyseert in hoeverre uwbedrijf klaar is voor de bedrijfsoverdracht en geeft u inzicht inmogelijke verbeterpunten.

phase 2 step-2

wat is de waarde van uw onderneming?

Aan de hand van de jaarrekeningen (vennootschap) of fiscaleaangiftes (eenmanszaak), de toekomstvooruitzichten van uwbedrijf en de sector stellen de experts een waardering op.Daarvoor doen we een beroep op de expertise van KBC en deUNIZO-waarderingstool, die in samenwerking met de AntwerpManagement School ontwikkeld werd.

phase 2 step-3

wie is de geschikte kandidaat om uwonderneming over te nemen?

Onze experten schrijven het bedrijfsprofiel en informatiebundel uit.Het (anonieme) bedrijfsprofiel is een gedetailleerde beschrijvingvan uw onderneming in combinatie met de relevante kerncijfers,een krachtig beeld en inspirerende titel. Met uw akkoord wordthet bedrijfsprofiel verspreid via:

 • de UNIZO-kanalen
 • het online overnameplatform Overnamemarkt.be
 • de KBC-kanalen
 • uw netwerk  (inclusief uw sociale media facebook & linkedin)

De informatiebundel kan door u bezorgd worden na een screeningen de ondertekening van een geheimhoudingsverklaring aan dekandidaat-overnemers. Die bundel bevat de volgendeaanvullingen op uw bedrijfsprofiel:

 • de basisgegevens van uw onderneming
 • specifieke kenmerken van uw onderneming
 • uitgebreide cijfergegevens die uw waardering staven
 • de vereiste attesten bij de bedrijfsoverdracht
traingle

Praktisch

Intakegesprek

 • Duur: 3 u. (inclusief verplaatsing)
 • Prijs: € 360 (excl. BTW)

Begeleidingstraject in 3 Stappen

 • Duur: 28 u.
 • Prijs: € 1.065 (excl. BTW) dankzij de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen

Contact

Guido Seghers
Manager NV Overnamemarkt
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

guido.seghers@overnamemarkt.be

+32 2 212 25 82
+32 495 59 81 19

Contactez-moi

Samen voor sterk ondernemen